«ԱԿՏԻՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻ» ՀԱՐԹԱԿ

 • Բնակիչների մասնակցությունը քաղաքի կառավարմանը
 • Հանրային ներգրավվածություն և հետադարձ կապ
 • Քննարկումներ և առաջարկներ քաղաքացիներից

«ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 • Երևանի մանկապարտեզների մասին տեղեկատվություն
 • Առցանց հերթագրում
 • Երեխայի հերթին հետևելու հնարավորություն

Մարզադպրոցների կառավարման համակարգ

 • Երևանի մարզադպրոցների մասին տեղեկատվություն
 • Մարզական միջոցառումներ և մրցաշարեր
 • Առցանց դիմում ուղարկելու հնարավորություն

ԵՐԵՎԱՆԻ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԲՅՈՒՋԵ

 • ֆինանսական միջոցների ոլորտային բաշխվածություն
 • Իրականացված և նախատեսվող ծախսերն առցանց

ՇՐՋԻԿ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 • Կետերի առցանց ամրագրում
 • Թույլտվության երկարացում
 • Առցանց վճարում

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվություն
 • Ծխախոտի վաճառքի թույլտվություն
 • Հանրային սննդի կազմակերպման թույլտվություն

ՀԱՍՑԵԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

 • Հասցեի տրամադրման դիմումի առցանց ներկայացում