Պահոց

Հանրային քննարկման հրավեր
24.07.2024

2024թ. օգոստոսի 14-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն, խմբ. 03.05.23 ՀՕ-150-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ (խմբ․ 28.12.23 N 2343-Ն

Հանրային քննարկման հրավեր
24.07.2024

2024թ. օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 12:30-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն, խմբ. 03.05.23 ՀՕ-150-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ (խմբ․ 28.12.23 N 2343-Ն)

Հանրային քննարկման հրավեր
24.07.2024

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2343-Ն որոշման խմբագրությամբ)

Հանրային քննարկման հրավեր
18.07.2024

Սույնով Երևանի քաղաքապետարանը հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ մասնակցելու 2024 թվականի հուլիսի 18-ից օգոստոսի 01-ը ներառյալ իրականացվող՝ «Երևան քաղաքի 2025-2027թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային քննարկումներին: 

Հանրային քննարկման հրավեր
18.07.2024

2024թ. օգոստոսի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, Երևան քաղաքի Կենտրո

Հանրային քննարկման հրավեր
17.07.2024

2024թ. հուլիսի 30-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N1325-Ն (խմբ. 28.12.23 N2343-Ն)  որոշմամբ սահմանված կարգի, Կենտրոն  

Հանրային քննարկման հրավեր
15.07.2024

2024թ. օգոստոսի 9-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն, խմբ. 03.05.23թ. ՀՕ-150-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն (խմբ․ 28.12.23թ.

Հանրային քննարկման հրավեր
12.07.2024

2024թ. հուլիսի 26-ին՝ ժամը 11:30-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն, խմբ. 03.05.23 ՀՕ-150-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ (խմբ․ 28.12.23 N 2343-Ն)

Հանրային քննարկման հրավեր
03.07.2024

2024թ. հուլիսի 25-ին՝ ժամը 11:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն, խմբ. 03.05.23 ՀՕ-150-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ (խմբ․ 28.12.23 N 2343-Ն)

Երևանի քաղաքապետարանում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ
03.07.2024

Համաձայն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 12 հունիսի 2012թ. N 51-Ա/1 և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 18 հունիսի 2012թ. N 78-Ա համատեղ հրամանի Երևանի քաղաքապետարանում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական

Հանրային քննարկման հրավեր
02.07.2024

2024թ. օգոստոսի 2-ին՝ ժամը 14:00-ին, համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն) և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի, Երևան քաղաքի Աջափնյակ