icon

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ

icon

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ / ՎԵՐԱՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ

icon

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏ

icon

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

icon

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագծման թույլտվության (ՃՀԱ) տեղական վճարի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք շինության տեսակը, տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու 14 մայիսի 2024թ. N 142-Ն որոշման՝ 2024 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում է արտոնություն զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ:

Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող պետական և համայնքային ուսումնական հաստատությունների կառուցման և վերակառուցման համար Երևանի վարչական տարածքում շինարարության թույլտվության համար:

Շինարարության թույլտվության տեղական տուրքի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տեսակը, տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ

Համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու 14 մայիսի 2024թ. N 142-Ն որոշման 2024 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափի նկատմամբ կիրառվում է արտոնություն զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ:

Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող պետական և համայնքային ուսումնական հաստատությունների կառուցման և վերակառուցման համար Երևանի վարչական տարածքում շինարարության թույլտվության ժամկետների երկարաձգման յուրաքանչյուր տարվա (այդ թվում՝ ոչ ամբողջական) համար:

Երևանի վարչական տարածքում տրամադրված շինարարության թույլտվության հիման վրա իրականացվող շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված նախագծային փաստաթղթերում պետական մարմնի կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձի եզրակացության հիման վրա փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված շինարարական աշխատանքների կասեցման օրվանից մինչև նախագծային փաստաթղթերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու օրն ընկած ժամանակահատվածում շինարարության թույլտվության ժամկետների երկարաձգման համար:

Շինարարության թույլտվության ժամկետի երկարաձգման տեղական տուրքի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տեսակը, տարածագնահատման գոտին, նշեք շինության մակերեսը և ամիսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ / ՎԵՐԱՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄ

2024 թվականի համար սահմանված տեղական վճարների դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառվում են արտոնություններ՝ տեղական վճարի նկատմամբ զրոյական դրույքաչափի կիրառմամբ, եթե՝ դիմումատուն Երևան համայնքի հանդեպ ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցման (հաստատման) կամ վերահամաձայնեցման (փոփոխման) օրվա դրությամբ չունի ժամկետանց դրամական պարտավորություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 60 Ն որոշման։

Նախագծային փաստաթղթերում մակերեսի ավելացում նախատեսող փոփոխություններ կատարելու դեպքում նոր շինարարության թույլտվության տուրքը հաշվակվում է:

Նախագծային փաստաթղթերում մակերեսի ավելացում նախատեսող փոփոխություններ կատարելու դեպքում, որոնց արդյունքում նոր շինարարության թույլտվություն տրամադրելիս՝ 2024 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի վճարման ենթակա գումարը գերազանցում է մինչև տվյալ փոփոխություն կատարելը վճարված տեղական տուրքի դրույքաչափը՝ նոր շինարարության թույլտվություն տրամադրելիս՝ 2024 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի նկատմամբ կիրառվում է տեղական տուրքի դրույքաչափի նվազեցման արտոնություն՝ ընդհանուր մակերեսի համար հաշվարկված տեղական տուրքի չափի 80 տոկոսի չափով:

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏ

Ավարտական ակտի վճարի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Շահագործման թույլտվության վճարի հաշվիչը կիրառելու համար ընտրեք տարածագնահատման գոտին և նշեք շինության մակերեսը։

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քանդման թույլտվության տուրքը կազմում է 35 000 ՀՀ դրամ

Քանդման թույլտվության տուրքը կարող եք վճարել 900015000889 հաշվեհամարին

Համաձայն տեղական տուրքերի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 42 Ն որոշման

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Հողամասերի նպատակային և (կամ) գործառնական նշանակության փոփոխության, սահմանների ճշտման և (կամ) հողհատկացման հիմքերի վերականգնման դեպքերում սահմանված վճարի հաշվիչ

Լրացրեք բոլոր դաշտերը

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Շինությունների գործառնական նշանակության փոփոխության վճարի հաշվիչը կիրառելու համար նշեք ընթացիկ տարվա անշարժ գույքի հարկը։ Անշարժ գույքի հարկի չափը կարող եք ստուգել այս հղումով

Լրացրեք դաշտը

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 89 Ն որոշման

print Տպել

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Տուրք՝ ՀՀ դրամ

Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից շինարարական թույլտվության տրամադրելու դեպքում համապատասխան հաշվեհամարը անհրաժեշտ է ճշտել տվյալ վարչական շրջանից։

Համաձայն տեղական տուրքերի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 42 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 59 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 88 Ն որոշման

print Տպել

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Տուրք՝ ՀՀ դրամ

Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից շինարարական թույլտվության տրամադրելու դեպքում համապատասխան հաշվեհամարը անհրաժեշտ է ճշտել տվյալ վարչական շրջանից։

Համաձայն տեղական տուրքերի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 42 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 59 Ն որոշման

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 88 Ն որոշման

print Տպել

Հաշվարկվել է` ՀՀ դրամ

Կիրառվել է արտոնություն՝ ՀՀ դրամ

Տուրք՝ ՀՀ դրամ

Սահմանված են արտոնություններ համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու N 44 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Ավարտական ակտի վճարը կարող եք կատարել 900015211627 հաշվեհամարին։

Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Շահագործման թույլտվության վճարը կարող եք կատարել 900015000921 հաշվեհամարին։

Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Համաձայն տեղական վճարի 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել

Վճար՝ ՀՀ դրամ

Շինությունների գործառնական նշանակության փոփոխության վճար կարող եք կատարել 900015002034 հաշվեհամարին։ Համաձայն տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու N 43 Ն որոշման

print Տպել